Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ / BIBLIOGRAPHY IN GREEK

ΒΙΒΛΙΑ / BOOKS

 • Αναγνωστοπούλου, Μ. (1996) Η προσφυγογειτονιά μου. Δικαστήρια - Γενί Τζαμί, Μυτιλήνη, Χαρτοπωλείο Πετρά (Νίκος Χριστόπουλος)
 • Αξιώτης, Μ. (1992) Περπατώντας στη Λέσβο. Τοπογραφία - Ιστορία - Αρχαιολογία, τομ. Α΄& Β΄, Μυτιλήνη
 • Βασιλάτος, Ν. (1996) Θαλασσινά Κάστρα, Κλασικές Εκδόσεις
 • Βογιατζόγλου-Σακελλαροπούλου, Μ. (2009) Παραδοσιακή κεραμική της νεότερης Ελλάδας, Αθήνα, Παπαζήσης
 • Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μ. (1989) Στρατολογία και έγγεια στρατιωτική ιδιοκτησία στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη, Βάνιας
 • Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μ. (2007) Παρακμή και πτώση του θεματικού θεσμού: Συμβολή στην εξέλιξη της διοικητικής και της στρατιωτικής οργάνωσης του Βυζαντίου από τον 10 αιώνα κ.ε., Θεσσαλονίκη, Βάνιας
 • Δελής, Ι. (1901) Οι Γατελούζοι εν Λέσβω (ανατύπωση 1997)
 • Δήμου, Φ. [Παροδίτης Δ.] (1931) Ιστορία της Τουρκοκρατούμενης Λέσβου, 1462-1912, τευχ. Α΄, Β΄, Γ΄, Παναγ. Τσιβιλής, Μυτιλήνη
 • Θεοφίλου, Φ. (2010) Η Μήθυμνα στο φως της ιστορίας. Ιστορικός περίπατος, Εκδόσεις Εντελέχεια
 • Ιωαννίδου, Ν. Μ. (2002) Η χρήση του λίθου στα βυζαντινά μνημεία του ελλαδικού χώρου, Αθήνα
 • Καλδέλλης, Α. Ε. (2002) Λέσβος και ανατολική Μεσόγειος κατά τη ρωμαϊκή και πρώιμη βυζαντινή περίοδο (100 π.Χ.-600 μ.Χ.): Μελέτη των κοινωνικών, πολιτικών και θρησκευτικών δομών, Θεσσαλονίκη, Ηρόδοτος
 • Καραγιάννης, Β. και  Μολίνος, Σ. (1984) Μυτιλήνη 1912, Αθήνα, Καστανιώτης
 • Καραγιαννόπουλος, Ι. (1996) Το Βυζαντινό κράτος, δ΄ έκδ., Θεσσαλονίκη: Βάνιας
 • Καρύδης, Δ. Ν. & M. Kiel (2000) Μυτιλήνης Αστυγραφία και Λέσβου Χωρογραφία (15ος - 19ος αι.)
 • Κομνηνή, A., (μτφρ. Α. Σιδέρη), Αλεξιάς, Αθήνα: Άγρα
 • Κοντής, Γ. Δ. (1973) Λεσβιακό Πολύπτυχο Από την Ιστορία, την Τέχνη και τη Λογοτεχνία, Αθήνα, Έσπερος
 • Κοντής, Γ. Δ. (1978) Η Λέσβος και η Μικρασιατική της περιοχή, Σειρά: Αρχαίες Ελληνικές πόλεις 24, Αθηναϊκός Τεχνολογικός Όμιλος - Αθηναϊκό Κέντρο Οικιστικής, Αθήνα
 • Κόντος, Κ. (1962) Η κατάκτηση της Μυτιλήνης από τους Τούρκους (Σεπτέμβρης 1462), Αθήνα. Ανάτυπο από τα Λεσβιακά. Δελτίον της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, τόμ. Δ΄, Μυτιλήνη 1962
 • Λουϊζίδης, Κ. (2003) Η Βυζαντινή Λέσβος,  330-1355, Ιωάννινα
 • Λυκούρη-Παππαδάμ, & Σπυρόπουλος, Π. Κ. (2005) Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος, Πειραιάς
 • Μολίνος, Σ. (1981) Μυτιλήνη. Χάρτες και Τοπωνύμια, Αθήνα
 • Μολίνος, Σ. (1984) Κάστρα και Καστρέλλια, Αθήνα
 • Μολίνος,  Σ. (1990) Λιμάνια της Λέσβου, Αθήνα
 • Μπούρας, Χ. (1998) «Πολεοδομικά των μεσοβυζαντινών και υστεροβυζαντινών πόλεων», Δελτίον ΧΑΕ 20
 • Μπούρας, Χ. (1999) Ιστορία της Αρχιτεκτονικής: Αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο, το Ισλάμ και την Δυτική Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα, τ.2, B΄ έκδοση, Αθήνα: Μέλισσα
 • Μπούρας, Χ. Θ. (2001) Βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα, Μέλισσα
 • Μπούρας, Χ. Θ. (2010) Τρόποι εργασίας των βυζαντινών αρχιτεκτόνων και μαστόρων: Μνήμη Μανώλη Χατζηδάκη, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης
 • Ντούρου-Ηλιοπούλου, Μ. (2012) Από τη Δυτική Ευρώπη στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Σταυροφορικές Ηγεμονίες, 13ος-15ος αιώνας. Πολιτικές και θεσμικές πραγματικότητες, Αθήνα, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κύπρου, Gutenberg
 • Ostrogorsky, G. (1978) Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, Αθήνα: Στέφ. Βασιλόπουλος
 • Πανσέληνος, Α. (1974) Τότε που ζούσαμε, Αθήνα, Κέδρος
 • Παρασκευαΐδης, Π. Σ. (1970) Η  Μυτιλήνη επί Γατελούζων, Μυτιλήνη
 • Παρασκευαΐδης, Π. Σ. (1978) Η Ρωμαϊκή Λέσβος, Αθήνα
 • Παρασκευαΐδης, Π. Σ. (1991) Η Λέσβος κατά την Τουρκοκρατία. Οι αιώνες της ανάκαμψης, Εταιρία Αιολικών Μελετών, Μυτιλήνη
 • Παρασκευαΐδης, Π. Σ. (1996) Οι περιηγητές για τη Λέσβο, Μυτιλήνη, 3η έκδ. (1η έκδ. Αθήνα, 1973)
 • Παρασκευαΐδης, Π. (1990) Το Κάστρο της Μυτιλήνης, Εταιρεία Αιολικών Μελετών, Μυτιλήνη
 • Παρασκευαΐδης, Σ. (1956) Επιβίωσις του Αρχαίου Ελληνικού βίου εν Λέσβω. Σελίδες αγνοούμενης ιστορίας, Μυτιλήνη
 • Σαββίδης, Α.Γ.Κ. (2008) Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία, 284-1461, Αθήνα, Ηρόδοτος
 • Σαμάρας, Π. (1946) Κουλαξίζηδες. Από την νεώτερη ιστορία της Λέσβου, Χ. Α. Μιχαηλίδης, Μυτιλήνη
 • Σφυρόερας, Β., Αβραμέα, Α. και Ασδραχάς, Σ. (1985) Χάρτες και Χαρτογράφοι του Αιγαίου Πελάγους, Ολκός, Αθήνα
 • Talbot-Rice, T. (μτφ. Φ.Κ. Βώρου) [1990]  Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών, 5η έκδ., Αθήνα: Παπαδήμα 
 • Τάξης, Ο. Σ. (1909) Συνοπτική Ιστορία και Τοπογραφία της Λέσβου, 2η εκδ., Κάϊρο. Φωτομηχανική Ανατύπωση (επιμ. Αναστασιάδης, Β., Καράβας, Σ.): Παν/μιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη, 1995
 • Τζιμής, Σ. Γιαννάκας, Β. κ.ά. (1996) Ιστορία της Λέσβου, Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Λέσβου (2η Έκδοση), Μυτιλήνη
 • Τουράτσογλου, Γ. & Χαλκιά, Ε. (2008) Ο θησαυρός της Κρατήγου Μυτιλήνης. Νομίσματα και τιμαλφή αντικείμενα του 7ου αιώνα μ. Χ., Αθήνα, Υπουργείο Πολιτισμού, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
 • Τσιτιμάκη, Μ. Κ. (2006) Παραδοσιακή ναοδομία της Λέσβου: 18ος και 19ος αιώνας, Αθήνα
 • Τσούνας, Π. (2007) Μεσαιωνικοί  οικισμοί Λέσβου, Αθήνα

ΑΡΘΡΑ / ARTICLES

 • Αναγνώστου, Σ. Ι. (1993) “Ο Ευστράτιος Ι. Δράκος περιγράφει τη Μυτιλήνη του 1907”, Λεσβιακά. Δελτίον της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, τομ. ΙΔ΄: 24-39, Μυτιλήνη
 • Αξιώτης, M. (1996) “Η Loggia της Μυτιλήνης”, Λεσβιακά. Δελτίον της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, τομ. ΙΣΤ΄, 71-76, Μυτιλήνη
 • Βλάχος, Π. (1985) “Ιστορική Θεώρηση της Οχυρωτικής του Φρουρίου της Μυτιλήνης”, Λεσβιακά. Δελτίον της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, τομ.  Θ', 48-65, Μυτιλήνη
 • Δελβερούδη, Ε. (2001) “Ορέστη Λάσκου, Δάφνις και Χλόη. Μια κινηματογραφική διασκευή του Μεσοπολέμου”, Τα Ιστορικά, τομ. 18, τευχ. 34: 167-196
 • Κιουσοπούλου Τ. (1997)  «Η ύστερη βυζαντινή πόλη», Αρχαιολογία και Τέχνες, (τεύχος 64), 59-64
 • Μαζαράκης, Α. (1996) "Το Μελανούδι", στο Α. Μαζαράκης (επιμ.) Μεσαιωνικά Τετράδια 1, Πρακτικά συνεδρίου Οι Γατελούζοι της Λέσβου, 9-11 Σεπτεμβρίου 1994, Αθήνα, σ. 93-116
 • Μαζαράκης, Α. (1998) “Συμβολή στην εραλδική των αναμνηστικών και επιταφίων πλακών της περιόδου των Γατελούζων στη Μυτιλήνη”, Αρχαιολογικά Δελτίο, Μέρος Α' - Μελέτες: 361-385
 • Miller, W. (μτφρ Μ. Αναγνώστου) [1966] "Οι Γατελούζοι της Λέσβου", Λεσβιακά, τ. Ε΄, Μυτιλήνη: Εταιρία Λεσβιακών Μελετών, σ. 65-118
 • Μουτζούρης, (1962) “Μεσαιωνικά Κάστρα της Λέσβου”, Λεσβιακά. Δελτίον της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, τομ. Δ΄: 50-68, Μυτιλήνη
 • Μουτσόπουλος Ν. Κ. (1997) «Η πρώιμη βυζαντινή και μεσοβυζαντινή πόλη», Αρχαιολογία και Τέχνες, (τεύχος 64), 29-58
 • Παπουτσάνης, Τ. (1996) "Πληροφορίες για την διοίκηση, κοινωνία, οικονομία και την τοπογραφία της Μυτιλήνης στα τελευταία χρόνια των Γατελούζων", στο Α. Μαζαράκης (επιμ.) Μεσαιωνικά Τετράδια 1, Πρακτικά συνεδρίου Οι Γατελούζοι της Λέσβου, 9-11 Σεπτεμβρίου 1994, Αθήνα, σ. 35-48
 • Περέλλη, Κ. (1992) "Παλιές Θύμισες", Λεσβιακή Παροικία, 124: 23-24
 • Πετράκος, Β. (1976) “Το Κάστρον της Μυτιλήνης”, Αρχαιολογικόν Δελτίον, 31
 • Σαμάρα, Π. Ι. (1973) “Τεμένη και ευκτήρια της Μυτιλήνης”, Λεσβιακά. Δελτίον της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, τομ. ΣΤ΄: 139-170, Μυτιλήνη
 • Χαριτωνίδης Σ. (1960) “Κάστρον Μυτιλήνης”, Αρχαιολογικόν Δελτίον, 16: 239-243
 • Χαριτωνίδης, Σ. (1962) “Οικοδομικές φάσεις του Κάστρου Μυτιλήνης”, Λεσβιακά. Δελτίον της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, τομ. Δ΄, Μυτιλήνη

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ - ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / TOURISTIC GUIDES - ALBUMS

 • Αργυριάδη, Μ. (1986) Η Λέσβος όπως την είδα και τη φωτογράφησα, Αθήνα, Λογοθέτης
 • Δήμος Μυτιλήνης (1995) Λέσβος. Από τη Σαπφώ στον Ελύτη. Φωτογραφικό Λεύκωμα,  Φωτ.: Δημήτρης Ταλιάνης, Κείμενα: Π. Αυγερινού, Κ. Σκαμπαβίας, Π. Μιχαηλάρης, Αθήνα
 • Ελευθεριάδης, Μ. (1981) Λέσβος. Το νησί της αρμονίας. Ιστορία - Λαογραφία - Αρχαιολογικά ενδιαφέροντα. Τουρισμός, Επιμέλεια: Ν. Δαμδούμης, Μυτιλήνη
 • Ελευθεριάδης, Μ. (1983) Λέσβος. Ιστορία - Τέχνη - Λαογραφία - Σύγχρονη ζωή, Αθήνα, Toubi’s
 • Ελευθεριάδης, Μ. (1984) Λέσβος. Μυτιλήνη. Πολύχρωμος τουριστικός οδηγός και ιστορία. Κείμενα: Κ. Αιγαίος. Φωτογραφίες: Δ. Χαρισιάδης, Β. Σουτζιδέλλης
 • Ένωσις Ποτοποιών Μυτιλήνης (Ε.Π.Ο.Μ.) [1973] Λέσβος. Το νησί της ομορφιάς, Μυτιλήνη
 • Χατζηδημητρίου, Τ. (1996) Το Άγιο Νερό. Ιαματικές πηγές της Λέσβου, Φωτογραφικό Λεύκωμα. Φωτογραφίες: Τ. Ε. Χατζηδημητρίου. Κείμενα: Γ. Ν. Mανιώτης, Γ. Α. Δουκάκης, Αθήνα
 • Χουτζαίος,  Δ. (1982)  Λεσβιακές Φωτοσκιές 1873 - 1967, Μυτιλήνη


ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / BIBLIOGRAPHY IN ENGLISH IN ENGLISH, GERMAN, FRENCH

Books

 • Argenti, P.P. (1958) The occupation of Chios by the Genoese and their admiration of the island, 1346-1566,Cambridge University Press
 • Bartolommeo dalli Sonetti [1485], Isolario, Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum ltd., 1972
 • Buondelmonti, Chr. (1897) Description des iles de l' Archipel, Paris: E. Legrand
 • Conze, A. (1865) Reise auf der Insel Lesbos, Hannover
 • Entwistle, C. & Adams, N. (eds) (2012) Intelligible Beauty: Recent research on Byzantine jewellery, London: British Museum
 • Epstein, S. A. (1996) Genoa and the Genoese, 958-1528,Chapel Hill: The University of North Carolina Press
 • Galib, I. (1889) Chronology of Ottoman coins: A description of the coins and medals struck by the Ottoman Empire from the beginning, Constantinople: Mihran
 • Georganteli, E. & Cook, B. (2006) Encounters: Travel and Money in the Byzantine World, London: D. Giles
 • Gertwagen, R. & Jeffreys, E. (eds) [2012] Shipping, trade and crusade in the medieval Mediterranean.  Studies in honour of John Pryor, Farnham Surrey, Burlingtin VT, Ashgate
 • Halson, J. F. (1979) Recruitment and conscription in the Byzantine army c. 550-950: A study of the origins of the stratiotika ktemata, Wien Ӧsterreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Haldon, J. (ed) (2009) The Social History of Byzantium, Chichester, UK, Malden, MA: Wiley-Blackwell
 • Jones-Hall, L. (ed.) (2003) Confrontation in late antiquity: Imperial presentation and regional adaptation, Cambridge: Orchard Academic
 • Koldewey, R. (1890) Die Antiken Baureste den Insel Lesbos, Berlin
 • Kumrular, O. (2012) The Ottoman World, Europe and the Mediterranean, Istanbul: Isis Press
 • Lampros, P. (1968) The coins of the Genoese rulers of Chios, 1314-1329, Argonaut, Chicago
 • Lianta, E. (2009) Late Byzantine coins, 1204-1453 in the Ashmolean Museum, University of Oxford, London: SPINK
 • Longus, (2002) The Pastorals, or the Loves of Daphnis and Chloe, The Athenian Society Translation, In parenthesis Publications, Greek Series, Cambridge, Ontario
 • Malamut, E. (1988) Les îles de l’ empire byzantine, τ. 1 & 2, Παρίσι: Publications de la Sorbonne
 • Murphey, R. (2008) Exploring Ottoman sovereignty: tradition, image and practice in the Ottoman imperial household, 1400-1800, Continuum
 • Pryor, J. H. and Jeffreys, E. M. (ed) [2006] The age of the Δρόμων: The Byzantine navy ca. 500 to 1204, Leiden, Boston: Brill
 • Ralph-Johannes, L. (1993) Byzantium and the crusader states, 1096-1204, Oxford: Clarendon Press
 • Stephenson, P. (2010) The Byzantine world, London: Routledge

Articles

 • Hasluck, F. (1908) "The monuments of Gattelusi of Lesbos", Annual of British School at Athens (BSA) 15, p. p. 248-290.

 

ΑναζήτησηΣυνδυαστική έρευνα

Εγγραφή

User

Mail

Pass


Σύνδεση


Χάρτης ιστοτόπου